Vrakdyk med Easy Diving One

Easy Diving One är nu redo för att ta ut våra medlemmar på vrakdyk. Utfärder under hösten kommer att ske till följande vrak: S/S Pan, Vapper, Ares samt S/S Moltke Mer information kring plats, tid, kostnad odyl kommer att publiceras under respektive utfärd. Ni som ännu inte är medlemmar, och känner för att bli en.. läs mer →